Vitec XP02 HQ – Sơn chống thấm gốc xi măng polyme hai thành phần

  • Có khả năng trám vá các vết nứt rộng
  • Bám dính, liên kết tốt với bề mặt
  • Tăng khả năng kháng muối và sự hình thành băng tuyết
  • Chống lại sự xâm nhập của khí cacbonic
  • Không độc hại
Danh mục:
0779269296