Akfix Ac605 – Trám khe gốc Acrylic

Akfix AC605 là chất trám khe đa dụng, gốc acrylic một thành phần, phù hợp trong trám trét vết nứt, khe hở trong và ngoài trời. Hiệu quả kinh tế cao.

Danh mục:
0779269296