banner-chong-tham-tuong
banner-chong-tham-nha-ve-sinh
banner-chong-tham-ho-boi_-be-nuoc
banner-chong-tham-tang-ham

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT

2.800.000
3.500.000
2.200.000
450.0001.700.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

2.800.000
2.200.000
90.000

Hợp chất tẩy rửa

Akfix C104 – Chai tẩy keo

90.000
850.000

CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG

2.256.0004.000.000
-6%
1.320.000
-9%

Chống thấm sân thượng

Isonem Ms Polia chống thấm màng polyme

2.190.000
900.000
2.800.000
3.500.000
850.000

CHỐNG THẤM TƯỜNG

450.0001.700.000
2.200.000
2.800.000

CHỐNG THẤM TOILET

CHẤT TRÁM KHE

-5%
858.000
50.000

HỢP CHẤT TẨY RỬA

-10%
990.000
90.000

Hợp chất tẩy rửa

Akfix C104 – Chai tẩy keo

90.000
82.000

KEO DÁN GỖ

SẢN PHẨM CHỐNG NÓNG

-3%
4.180.000
190.000

KEO DÁN GẠCH BÊ TÔNG NHẸ

170.000

SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY

Sản phẩm chống cháy

Akfix 820P – Foam chống cháy

190.000

Sản phẩm chống cháy

Akfix Ac607 – Trám khe ngăn cháy lan

90.000

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Suốt 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chống thấm, công ty chúng tôi đã xây dựng được: