banner-chong-tham-tuong
banner-chong-tham-nha-ve-sinh
banner-chong-tham-ho-boi_-be-nuoc
banner-chong-tham-tang-ham

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT

2.800.000
3.500.000
2.200.000
450.0001.700.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

2.800.000
2.200.000
90.000

Hợp chất tẩy rửa

Akfix C104 – Chai tẩy keo

90.000
850.000

CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG

2.256.0004.000.000
1.600.000

Chống thấm sân thượng

Isonem Ms Polia chống thấm màng polyme

3.200.000
900.000
2.800.000
3.500.000
850.000

CHỐNG THẤM TƯỜNG

450.0001.700.000
2.200.000
2.800.000

CHỐNG THẤM TOILET

CHẤT TRÁM KHE

-5%
858.000
50.000

HỢP CHẤT TẨY RỬA

-10%
990.000
90.000

Hợp chất tẩy rửa

Akfix C104 – Chai tẩy keo

90.000
82.000

KEO DÁN GỖ

SẢN PHẨM CHỐNG NÓNG

-3%
4.180.000
190.000

KEO DÁN GẠCH BÊ TÔNG NHẸ

170.000

SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY

Sản phẩm chống cháy

Chống thấm vách, mí tiếp giáp

Sản phẩm chống cháy

Akfix 820P – Foam chống cháy

190.000

Sản phẩm chống cháy

Akfix Ac607 – Trám khe ngăn cháy lan

90.000

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Suốt 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chống thấm, công ty chúng tôi đã xây dựng được: